Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej

Magdalena Turska
2012 Biblioteka  
Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej 307 NR 16 (25) BIBLIOTEKA 2012 PL ISSN 1506-3615 MAGDALENA TURSKA Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej Streszczenie. Artykuł przedstawia aspekty procesów digitalizacyjnych na przykładzie polskiego projektu Fundacji Ośrodka Karta "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej". Szczególną uwagę zwrócono na istotę działań ratowniczych w społecznościach lokalnych z uwzględnieniem tendencji ogólnoświatowych, które mają na celu utrwalanie dziedzictwa przez aktywne współdziałanie
more » ... ne współdziałanie społeczności internetowej. Omówiono również rangę Narodowego Archiwum Cyfrowego -repozytorium narodowego jako przykładu instytucji przodującej w pracach cyfryzacji archiwalnej. Położono nacisk na współczesne tendencje społeczne związane z ocalaniem i oddolnymi działaniami o charakterze społecznikowskim. Uwypuklono fakt, iż sprawny proces tworzenia repozytorium lokalnego poparty jest zaangażowaniem wolontariuszy -przedstawicieli wspólnoty (np. seniorów), którzy mają duży udział w kompletowaniu zbiorów cyfrowych. Zwrócono uwagę na aspekty prawne, zwłaszcza prawa autorskie, które niejednokrotnie blokują skuteczność prac digitalizacyjnych. Postawiono tezę, że działania cyfryzacyjne o charakterze oddolnym, regionalnym dają społecznościom skuteczny akces do przestrzeni internetowej i tym samym dziedzictwo wspólnoty zyskuje wymiar globalny. Podkreślono, że waga tworzenia repozytorium elektronicznego jest tym istotniejsza, że niejako ocala biblioteki od katastroficznego scenariusza dewaluacji kulturowej i postępującej anachroniczności cywilizacyjnej.
doi:10.14746/b.2012.16.12 fatcat:g5u4zawjcvajhkgfx6rgx3bm4q