Sub-Diaphragmatic Bronchogenic Cysts: Report of Two Cases

2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet İntra-abdominal yerleşimli bronkojenik kistler son derece nadirdir. Çoğunlukla intratorasik yerleşimli olmalarına rağmen, diyafragma altında da nadiren yerleşim gösterirler. Bu çalışmada diyafragma altında saptanan ve cerrahi eksizyon yapılan 2 olgu literatür bilgileri ışığında sunuldu. Abstract An intra-abdominal tumor originating from a bronchogenic cyst is an extremely rare entity. Although commonly located in the thoracic cavity, these cysts are occasionally present underneath and even
more » ... underneath and even within the diaphragm. We report two cases of bronchogenic cysts localized in the extra-thoracic region and treated with surgical therapy, in light of the current literature.
doi:10.4328/jcam.4625 fatcat:5bpl6wmwpjddjfacerskwojpva