De historisch-religieuze erfenis van de seculiere moraal. Pleidooi voor een fictionalistische benadering van theïstische intuïties

Patrick Loobuyck
2003 De Uil van Minerva  
aspirant FWO moraalfilosofie, Universiteit Gent) 203 Onder druk van de secularisering zijn in de moderniteit heel wat inspanningen geleverd om moraal op een godloze manier te funderen. Velen delen immers het inzicht van Kant (1785): moraal zal autonoom zijn, of zal niet zijn. Zowel de moderne moraalfilosofen als -theologen hebben zich -deels om verschillende redenen -ingeschreven in het verlichtingsproject dat aanstuurt op een zoektocht naar "een moraal zonder God" (Larmore, 1993) . Ontkennen
more » ... 1993) . Ontkennen dat moraal onafhankelijk van God en zijn openbaring gekend en in de praktijk kan worden gebracht, wordt meestal als aanmatigend beschouwd. Ondanks de vele inspanningen is de problematiek van de secularisatie en de verhouding tussen moraal en religie nooit bevredigend opgelost en blijven tal van vragen overeind. Als de moraal niet meer van God afkomstig is, vanwaar komt ze dan wel? Als God de moraal niet meer afdwingt, vanwaar dan haar categorische autoriteit? Als moraal een menselijk en sociaal artefact wordt, wat onderscheidt moraal dan nog van andere conventies en verplichtingen? Hoewel het om zeer diepgaande en pertinente vragen gaat komt de filosofische discussie hierover slechts moeizaam op gang.
doi:10.21825/uvm.v19i4.1674 fatcat:wskpozmva5d2pmckijog2rcnhi