The value of the microbiological examination in the diagnosis and monitoring of periodontitis
Valoarea examenului microbiologic în diagnosticul şi monitorizarea parodontitei

Irina Lupşe, Disciplina de Pedodonţie, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj Napoca, Alexandra Roman, Iulia Cristina Micu, Andrada Soanca, Disciplina de Parodontologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj Napoca, Disciplina de Parodontologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj Napoca, Disciplina de Parodontologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj Napoca
2018 Romanian Journal of Stomatology  
PARODONTOLOGIE REZUMAT Proprietăţile habitatului subgingival sunt selective şi influenţează colonizarea microorganismelor sub forma unor membri majoritari sau minoritari ai comunităţii microbiene. De obicei, există o relaţie armonioasă şi stabilă între organismul gazdă şi flora rezidentă subgingivală. Ruperea acestei relaţii homeostatice permite colonizarea unor specii exogene sau creşterea proporţiei componenţilor bacterieni inţiali minoritari prin exploatarea noilor oportunităţi de mediu,
more » ... ce poate predispune la dezvoltarea bolii parodontale. Dacă organismul nu reuşeşte să controleze insulta microbiană iniţială, natura răspunsului la biofilmul disbiotic furnizează în continuare condiţii de selectare a unor patogeni care vor amplifica procesul inflamator parodontal. Ca şi alte boli cronice, parodontita este o infecţie polimicrobiană multifactorială în care bacteriile sunt necesare dar nu suficiente pentru declanşarea bolii şi în care marea parte a distrucţiei ţesuturilor parodontale este consecinţa inflamaţiei aberante declanşate la nivel parodontal de biofilmul patogen. În acest moment, nu este posibilă diferenţierea parodontitei cronice şi parodontitei agresive pe baza amprentei microbiologice subgingivale relevate de tehnicile tradiţionale de identificare. Chiar şi aşa, maparea amprentei microbiologice subgingivale este importantă pentru perfectarea planului de tratament individual şi monitorizarea pacienţilor parodontopaţi din punctul de vedere al riscului de recidivă. Este posibil ca tehnicile moleculare mai avansate, ca MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight), capabile să identifice nerestricţionat microbiota subgingivală, să furnizeze informaţii suplimentare celor actuale care să faciliteze distincţia dintre parodontita cronică şi cea agresivă. ABSTRACT The properties of subgingival niches are selective and influence the colonization of microorganisms as minority or majority members of the microbial community. Usually there is a harmonious relationship between the host and subgingival resident flora. The impairment of the subgingival homeostasis could predispose to the development of periodontitis because it allows the colonization of exogenous pathogens or the increase of the minority bacteria by exploring the new environmental opportunities. When the host could not manage the initial microbial insult, the nature of the local response to the dysbiotic subgingival biofilm provides conditions for selecting other pathogens that would amplify periodontal inflammation. As other chronic diseases, periodontitis is a polymicrobian infection in which tooth-associated biofilm plays a crucial role in the initiation and progression of the disease but it is not enough for periodontitis to develop. It is primarily the host inflammatory response that inflicts the irreversible damage to the periodontal tissues. A distinction between chronic and aggressive periodontitis is not possible based on the subgingival microbial fingerprint as revealed by traditional laboratory methods. Even though, mapping subgingival flora is an important aid in treatment planning as well as for monitoring the risk of recurrence in periodontitis patients. More advanced molecular techniques such as MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionizationtime of flight) could eventually provide supplementary information that would allow the distinction between the chronic and aggressive periodontal diseases.
doi:10.37897/rjs.2018.1.5 fatcat:uyr5lew2r5bexobijtpiefp4hu