Advances in petroleum storage and transportation engineering

Bo Yu, Yuxing Li, Xiaoyan Liu, Paulo R de Souza Mendes, John C Chai, Shuyu Sun
2015 Advances in Mechanical Engineering  
doi:10.1177/1687814014568490 fatcat:qjifsn2inbcvddeswcfxcarh4e