Związki między wskaźnikami pracoholizmu i wypalenia zawodowego u specjalistów oraz menedżerów

Sabina Staszczyk, Aleksandra Tokarz
2015 Roczniki Psychologiczne  
Celem badania było: (1) potwierdzenie przewidywanych, pozytywnych związków pracoholizmu z wypaleniem; (2) eksploracja powiązań pomiędzy wskaźnikami pracoholizmu, wypalenia zawodowego a stażem pracy; (3) zbudowanie i empiryczna weryfikacja modelu strukturalnego jako próby uporządkowania relacji między mierzonymi zmiennymi. Badania przeprowadzono wśród pracowników umysłowych dużej firmy działającej na rynku polskim. Wyniki częściowo potwierdziły hipotezę: tylko zadowolenie i nierównowaga w
more » ... erównowaga w działaniu wykazywały istotne związki z obydwoma skalami wypalenia. Najsilniejszym negatywnym predyktorem składowych wypalenia było zadowolenie z pracy. Analizy korelacji i regresji były podstawą modelu wyjaśniającego wyczerpanie i brak zaangażowania, zmiennymi wyjaśniającymi były wskaźniki pracoholizmu i staż pracy. Słowa kluczowe: pracoholizm, wypalenie zawodowe, konflikt praca-życie, wykorzystanie czasu, staż pracy.
doi:10.18290/rpsych.2015.18.4-2pl fatcat:u7wzp3pgcffulc2vcigt566fna