European Conference of Educational Research 2014, Emerging Researchers' Conference: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe Porto, 1.−2. 9. 2014

Veronika Laufková, Vít Šťastný, Monika Boušková
2018 Orbis Scholae  
Hostitelem letošní výroční 20. konference ECER 2014 bylo Portugalsko. Hlavní konferenci předcházela dvoudenní konference pro začínající výzkumníky, kterou zde blíže představíme. Nejprve ale několik postřehů k hostitelské zemi. Konference se konala v zemi s dlouhou tradicí ve vzdělávání. 1 Školství a kultura se zde významně rozvíjely také působením jezuitů 2 v 16. a 17. století, ovšem ještě ve druhé polovině 20. století patřilo Portugalsko k zemím s vysokým počtem funkčně negramotných obyvatel.
more » ... amotných obyvatel. Proto země v 70. letech zahájila Národní program alfabetizace, kterému se podařilo funkčně negramotné obyvatele vzdělat. Porto − malebné město slunce a vína − nás zaujalo zejména svou architekturou a historickým centrem. Setkání s realitou této země, která se vypořádává s tvrdými restriktivními opatřeními, se dostavilo hned záhy. Portugalsko − země na konci Evropy − prošlo v nedávné době tvrdými úspornými opatřeními, které muselo podstoupit pro splacení půjčky téměř 80 miliard eur. Evropská komise zemi vyzdvihuje jako příklad dobře nastavených systémových změn, které mají Portugalsku zaručit prosperitu. V samotném Portu lze vysledovat dopady těchto restriktivních opatření: emigrace (mnoho bytů a domů v okrajových částech Porta na prodej) a chudoba, resp. velké nerovnosti (v samotném centru nalezneme ulice s rozpadajícími se budovami). To vše je důsledkem vysoké nezaměstnanosti a nízkých platů. Zdá se, že v důsledku výše uvedených změn Portugalsko prochází rozsáhlými demografickými změnami. Na Fakultě psychologie a společenských věd portské univerzity (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto) se konala konference pro začínající výzkumníky, která předcházela Evropské konferenci pedagogického výzkumu. V jednotlivých sekcích jsme zaregistrovali silné zastoupení začínajících výzkumníků ze skandinávských zemí a rovněž silné zastoupení účastníků z hostitelské země. To nám umožnilo blíže se seznámit s tamějším systémem vzdělávání. Jeden z příspěvků se věnoval také výsledkům Portugalska v mezinárodním výzkumu PISA (země se účastnila od roku 2000 všech cyklů, proto je možné sledovat vývojové tendence gramotností v rámci Portugalska, ale i na mezinárodní úrovni).
doi:10.14712/23363177.2018.32 fatcat:5uc6vgq5izgpzpamkhjwidpw6y