Nghiên cứu sai lầm của học sinh khi tính đạo hàm của hàm số tại một điểm theo cách tiếp cận didactic

Dương Hữu Tòng, Hồ Thị Ánh Như, Bùi Nguyên Phương, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Tính, Trần Thị Ngọc Trân, Hoàng Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hiếu, Lâm Thị Kim Nhân
2019 Tạp chí Khoa học  
Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng khái niệm "hợp đồng dạy học" và tổ chức toán học, được Guy Brousseau trình bày năm 1980 như là một công cụ để phát hiện và nghiên cứu những sai lầm của học sinh – hệ quả của những quan hệ ngầm ẩn giữa các thành phần của hệ thống giảng dạy: giáo viên – tri thức – môi trường – học sinh. Nghiên cứu bao gồm phân tích sách giáo khoa "Đại số và Giải tích lớp 11 (Nâng cao)" và một số kết quả về hợp đồng dạy học liên quan đến dạng toán tính đạo hàm của một hàm số
more » ... x) tại điểm x0, từ đó chỉ ra sai lầm của học sinh khi thực hiện kiểu nhiệm vụ này.
doi:10.54607/hcmue.js.15.1.161(2018) fatcat:i4nukpkjtrf3vc3y6fzdcuj6xm