Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger

Teemu Sakari Ryymin, Astri Andresen, Jan Heiret, Leidulf Melve
2019 Historisk Tidsskrift  
doi:10.18261/issn.1504-2944-2019-02-03 fatcat:ueobui3hrjahdmc75x6ebvkbea