Вільнорадикальні процеси в організмі свиней під дією біологічно активних добавок

Oksana Buchko
2018 Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin Series Biological Sciences  
Біологічно активна добавка «Гумілід» у комплексі з аскорбіновою кислотою викликає гальмування вільнорадикальних процесів (зниження вмісту гідропероксидів ліпідів, карбонільних груп протеїнів і ТБК-активних продуктів) та стимулювання системи антиоксиданого захисту (підвищення активності супероксиддисмутази й каталази) в крові свиноматок та новонароджених поросят.
doi:10.29038/2617-4723-2015-313-143-150 fatcat:kway6w42pjef7pm67vuertqf5y