Preparation of teachers of physical culture to making healthy of schoolboys in a historical aspect
Підготовка вчителів фізичної культури до оздоровлення школярів в історичному аспекті

Yulia Muskharina
2014 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
МуСхАРІНА Ю. Ю. Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» Підготовка вчителів фізичної культури до оздоровлення школярів у історичному аспекті Анотація. Мета: обґрунтувати необхідність осмислення підготовки вчителів фізичної культури до оздоровлення школярів, спираючись на історичний аспект. Матеріал і методи: теоретичний аналіз, узагальнення спеціальної і науково-методичної літератури. Результати: проведено науково-педагогічний аналіз історичних
more » ... історичних особливостей підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Проаналізовано принципово новий підхід до розв'язання комплексної проблеми виховання культури здоров'я та оздоровлення школярів. Виявлено причини кризового стану фізичної культури в Україні. Висновки: доведено необхідність теоретичного осмислення проблеми формування професійної готовності майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровчої діяльності. Ключові слова: здоров'я, учні, історичний аналіз, фізкультура.
doi:10.15391/snsv.2014-2.019 fatcat:nzfoliaxxva2dmlygpgmk3gp4u