Determination of viruses causing infection in corn (Zea mays L.) fields in Samsun province

Nazlı Dide Kutluk Yılmaz, Yusuf Toksöz
2016 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi  
ÖZET Samsun ilinde 184 farklı mısır tarlasında 2009-2010 yıllarında sürvey çalışmaları gerçekleştirilmiştir. I. üretim alanlarından toplanan 290 yaprak örneğinin, Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemi ile test edilmesi sonucunda, %4.8'inin Maize dwarf mosaic virus (MDMV) ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Bu örneklerde Sugarcane mosaic virus (SCMV) ve Sorghum mosaic virus (SrMV)'e rastlanılmamıştır. Farklı bölge ve simptomları yansıtacak şekilde 290 örnek içerisinden seçilen 130
more » ... inden seçilen 130 örneğin ELISA ile testi sonucunda ise, %7.7'sinin Maize mosaic virus (MMV) ve %3.1'inin Barley yellow dwarf virus (BYDV)-PAV ırkı ile enfekteli olduğu saptanmıştır. Ancak, testlenen 130 örnekte BYDV-MAV ırkına ve Maize stripe virus (MSpV)'e rastlanmamıştır. Silajlık olarak yetiştirilen II. üretim mısır alanlarında ise toplam 111 adet yaprak örneği ELISA yöntemi ile test edilmiş olup, bu örneklerin %55'inin MMV, %0.9'unun BYDV-PAV ve %0.9'unun MDMV ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Sadece 1 örnekte MDMV+MMV ikili virüs enfeksiyonu (%0.9) tespit edilmiştir. Bu mısır alanlarında SCMV, SrMV, MSpV ve BYDV-MAV ile enfekteli örnek tespit edilmemiştir. Ayrıca, bölgede MDMV'ün varlığı, reverse transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi ile de teyit edilmiştir. Determination of viruses causing infection in corn (Zea mays L.) fields in Samsun province Anahtar Sözcükler: BYDV-PAV ELISA MDMV Mısır MMV RT-PCR ABSTRACT Survey studies were carried out in 184 corn fields in Samsun province in 2009-2010. A total of 290 leaf samples collected from the first-crop corn planted areas were tested by Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method, and 4.8% of these samples were found to be infected with for Maize dwarf mosaic virus (MDMV). Sugarcane mosaic virus (SCMV) and Sorghum mosaic virus (SrMV) were not detected in these samples. A hundred-thirty samples out of 290 were selected according to different symptom appearance and various locations where surveys were performed. Result of serological tests showed that 7.7% and 3.1% of these samples were infected with MMV (Maize mosaic virus) and BYDV-PAV (Barley yellow dwarf virus), respectively. However, BYDV-MAV and Maize stripe virus (MSpV) were not determined in these samples. A total of 111 leaf samples collected from the secondcrop corn planted for silage production were tested by ELISA, and 55%, 0.9% and 0.9% were found to be infected with MMV, BYDV-PAV and MDMV, respectively. In only one sample, double infections of MDMV and MMV were determined (0.9%). None of the samples collected from the second-crop corn fields in Samsun were infected with SCMV, SrMV, MSpV and BYDV-MAV. Additionally, MDMV infection was confirmed by using reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) in the region.
doi:10.7161/omuanajas.260975 fatcat:zggkn3654fai5ogalatlvwgdse