The economic framework for planning and emergency management: The financial support of the European Union as a significant factor in the recovery of Bosnia and Herzegovina after the catastrophic floods in May 2014

Samir Agic
2014 Bezbednost Beograd  
pomoćnik ministra za zaštitu i spašavanje Ministarstvo sigurnosti, Bosna i Hercegovina UDK -342.77 : 65.012.32 556.166 (497.6) (061.1) Pregledni naučni rad Primljeno: 09.01.2015. Ekonomski okvir planiranja i upravljanja u vanrednim situacijama -finansijska podrška Evropske unije kao značajan faktor oporavka Bosne i Hercegovine nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. godine Apstrakt: Implementacija koncepta održivog razvoja je zadatak od najvišeg prioriteta za brojne aktera u globalnom društvu
more » ... u globalnom društvu rizika. Prema analizama različitih dokumenata, očigledno je svakodnevno povećanje broja rizika. Katastrofe ugrožavaju ljude i materijalne resurse u svakom društvu, utiču na okoliš i mogu kratkoročno ili dugoročno, prekinuti njegov razvoj. Pronalaženje odgovora na pitanje kako odrediti optimalan finsnsijski okvir neophodan za provođenja mjera za smanjenje rizika od katastrofa u svakoj sferi održivog razvoja (ekonomska, socijalna i okoliš) je posebno važno za zemlje u razvoju. Događaji iz prošlosti su dokazali postojanje potrebe razvoja svijesti o opasnostima koje priroda ili djelovanje čovjeka mogu donijeti po cjelokupnu društvenu zajednicu, a napori na iznalaženju odgovora na pitanje kako izvršiti kvalitetne pripremme za smanjenje rizika od katrastrofa te kako sačiniti sistem koordinacije i upravljanja u vanrednim situacijama su inicirali su izradu ovog rada. Koristeći naučne metodologije odgovarajuće za društvene nauke, rad analizira osnove sistema zaštite i spašavanja od prirodnih ili antropogenih katastrofa u Bosni i Hercegovini i u kratkim crtama prezenzuje osnovne pokazatelje značajne finansijske podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini nakon poplava 2014. godine. U isto vrijeme rad naglašava pozitivne trendove u procesu približavanja Bosne i Hercegovine punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Ključne
doi:10.5937/bezbednost1403078a fatcat:2kxpsequdjavjaikmpfm66snn4