LIETUVOS KREDITO UNIJŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS

Vytautas Kėdaitis, Justina Girčytė
2015 Lithuanian Journal of Statistics Lietuvos statistikos darbai   unpublished
1 Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra Adresas: Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius, Lietuva. El. paštas: 1 vytautas.kedaitis@ef.vu.lt, 2 dojula@yahoo.com Gauta: 2015 m. rugsėjis Pataisyta: 2015 m. spalis Paskelbta: 2015 m. lapkritis Santrauka. Straipsnyje apibūdinamos Lietuvos kredito unijų veiklos efektyvumo vertinimo galimybės taikant sankaupų analizę, Probit regresijos modelį, pagrindžiamas patikimumas ir tikslingumas vertinant gautus
more » ... inant gautus rezultatus, taip pat tikrinamas modelio stabilumas laiko požiūriu, įvertinamas gautų rezultatų patikimumas ir pagrindžiamas modelio tinkamumas tiriant Lietuvos kredito unijų veiklos efektyvumą. Raktiniai žodžiai: kredito unijos, sankaupų analizė, Probit regresija, efektyvumas, vertinimas. 1. Įvadas Kredito unijų bruožai buvo suformuoti XIX a. viduryje, kai atsirado pirmosios įstaigos, ir tokie pat išliko iki šių dienų. Kredito unijų veikla remiasi kooperacijos principais, t. y. kredito unija yra ne pelno siekianti organizacija, kuri neturi išorinių akcininkų, o jos vieninteliai akcininkai yra pajų įsigiję nariai. Kredito unijų valdantieji organai yra renkami iš narių-lyderių visuomeniniais pagrindais, o administracija samdoma. Nariai taip pat turi teisę į kredito unijų pelną, kuris paskirstomas jiems pagal jų apyvartą su unija. Taigi kredito unijos-narių valdomos, savanoriškos, savitarpio pagalbos, kooperatiniais pagrindais veikiančios finansų institucijos, kurios teikia finansines paslaugas savo nariams [19]. Remiantis literatūra bei Lietuvos teisės aktais, straipsnyje atlikta kredito unijų veiklos finansinių rodiklių analizė nagrinėjamu laikotarpiu, t. y. sudarytas statistinis modelis kredito unijų efektyvumui vertinti. Nors kredito unijų veikla visuomenėje susilaukia didelio dėmesio, mokslinės literatūros nėra daug. Nemažai dėmesio kredito unijų problematikai yra skyrę G. Dubauskas [10], D. Kaupelytė [14], F. Jasevičienė [12; 13]. Pastaroji 2014 m. išleido monografiją [12], kur pirmą kartą Lietuvoje į vieną leidinį surinkta informacija apie kredito unijų raidą, išanalizuota kredito unijų veikla ir jai įtaką turintys veiksniai bei kita naudinga informacija. Kredito unijų veiklą nagrinėję N. Chilingerian [3], C. E. Cuevas [5], K. P. Fischer [5], B. Baltaca [1], T. Volkova [1], P. Lucas [24] teigia, kad kredito unijos turi visas sąlygas augti ir plėstis ir dar sėkmingiau konkuruoti finansinių paslaugų sektoriuje. T. Pedersen [27] pabrėžia, kad kredito unijų paslaugas pasaulyje šiuo metu renkasi vis daugiau vartotojų, taip pat kredito unijos įvardinamos kaip labai svarbi finansų rinkos dalis, garantuojanti finansinių paslaugų prieinamumą mažas ar nepastovias pajamas turintiems žmonėms bei smulkiajam verslui. C. E. Cuevas, K. P. Fisher K. P. [5] taip pat teigia, kad kredito unijos tarnauja mažas ir vidutines pajamas gaunantiems žmonėms. T. Volkova, B. Baltaca [1] savo tyrime konstatuoja, kad kredito unijos turi visas galimybes plėstis, ypač į kaimo vietoves, ir augantis vartojimo paskolų kiekis rodo, kad pagrindiniai klientai yra mažesnes pajamas gaunantys asmenys. Kredito unijų jungimasis į kooperatinius bankus galėtų sustiprinti jau veikiančias kredito unijas. Kaip rodo kitose šalyse veikiančių kooperatinių bankų patirtis, esant efektyviam jų valdymui ir garantuojant kooperatyvo narių įsipareigojimus, kooperatiniai bankai gali sukaupti dideles kapitalo atsargas iš pelno ir būti patikimi finansų rinkos dalyviai. 2. Kredito unijų efektyvumo tyrimas Ekonomikoje efektyvumas reiškia ekonominių išteklių naudojimą geriausiu būdu arba kuo didesnės naudos siekimą, panaudojant minimalų ribotų išteklių kiekį. Tačiau pagal apibrėžimą sunku vertinti efektyvumą, nes geriausias būdas yra gana subjektyvus ir labai daug veiksnių apimantis dalykas, todėl verta apžvelgti, kokia efektyvumo vertinimo praktika naudojama vertinant bankinį ir kredito unijų sektorius. Kredito unijų efektyvumas yra susijęs ne vien su jos klientų ir narių, valdymo organų finansiniais lūkesčiais, bet ir
fatcat:bvj2yr2ebnb4xkzrhclivk2wkq