Soğuk korkusu kontrol edilemediğinde; frigofobisi olan iki olgu

Yeter Kitiş, Nermin Gürhan, Ebru Sönmez
2018 Cukurova Medical Journal  
Öz The aim of this study is to consider cultural and behavioural factors of frigophobia development by examining undeclared frigophobia cases in Turkey. This report discusses two cases of a specific phobia (frigophobia) determined during home visits. The study suggests that raising awareness at all levels of the healthcare services in this respect and approaching the field in a multi-disciplinary team work in identifying and treatment of cases would improve the lives of individuals suffering
more » ... iduals suffering from such phobias. Somatizasyon değişik olgularla ilişkilendirilmekte, bu alanda yapılan çok sayıda kültürel çalışma somatik belirtilerin ruhsal hastalıkların dışavurumu olduğunu ve kültüre bağlı olarak şekillendiğini göstermektedir. Frigofobi, soğuk almaktan aşırı korkma olarak tanımlanmakta ve kültürle ilişkili özel bir sendrom olarak kabul edilmektedir. Bu makalede ev ziyareti sırasında belirlenen iki frigofobi olgusu sunulmuştur. Ancak, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ve sosyal izolasyona neden olan bu durum özgül fobi olarak tanı almamıştır.
doi:10.17826/cumj.338163 fatcat:etyw3sil35cfvacqewjrivdpwm