Uncertainty in the determination of fault locking depth and strike slip rates by GNSS measurements

2016 Tehnički Vjesnik  
Original scientific paper A GNSS network of 36 points was established in 2006 in the eastern part of the North Anatolian Fault Zone, which is located between Tokat and Erzincan. GNSS measurements were made in 2006 ÷ 2008 in the Kelkit valley and these points' velocities were calculated. This study compares GNSS velocities estimated with different datum definitions and the effects on fault locking depth and strike-slip rates, which are parameters of elastic rebound theory. These two parameters
more » ... se two parameters contain preliminary information on possible earthquakes in the region. An average slip rate of 21 mm/year and a locking depth of 12,72 km are estimated. Nesigurnost u određivanju dubine zaustavljanja rasjeda i brzine horizontalnog kretanja pomoću GNSS mjerenja Izvorni znanstveni članak GNSS mreža s 36 točaka uspostavljena je 2006. u istočnom dijelu Zone Rasjeda Sjeverne Anatolije, koja je locirana između Tokata i Erzincana. GNSS mjerenja su obavljena 2006 ÷ 2008 u dolini Kelkit te su izračunate brzine tih točaka. U ovoj se analizi uspoređuju GNSS brzine dobivene različitim definicijama podatka i učinaka na dubinu zaustavljanja rasjeda i brzine horizontalnog kretanja, što su parametri teorije elastičnog odboja (elastic rebound theory). Ta dva parametra sadržavaju preliminarnu informaciju o mogućim potresima u tom području. Izračunati su prosječni omjer horizontalnog kretanja od 21 mm/god. i dubina zaustavljanja od 12,72 km. Ključne riječi: brzine horizontalnog kretanja; dubina zaustavljanja; GNSS (globalni navigacijski satelitski sustav); zona rasjeda sjeverne Anatolije
doi:10.17559/tv-20141004090141 fatcat:aeuez7howfaitjbs5xhu34k5q4