The Relationship Between Engagement in Physics, Achievement Goals, Subjective Values and Self-Worth Contingencies
Odnos uključenosti u učenje fizike s ciljevima postignuća, subjektivnom vrijednosti i zavisnim samopoštovanjem

Vanja Putarek, Daria Rovan, Vesna Vlahović-Štetić
2016 Društvena Istraživanja  
Vesna VLAHOVIĆ-ŠTETIĆ Filozofski fakultet, Zagreb UDK: 37.026:53:159.947.5-053.5 Izvorni znanstveni rad Primljeno: 23. 8. 2015. Uključenost učenika u učenje ima važnu ulogu u obrazovanju, pa je potrebno bolje razumjeti procese koji djeluju u pozadini uključenosti. U ovom istraživanju nastojali smo utvrditi u kojoj se mjeri individualne razlike u bihevioralnoj, kognitivnoj i emocionalnoj uključenosti učenika u učenje fizike mogu predvidjeti na temelju zavisnosti samopoštovanja, subjektivne
more » ... , subjektivne vrijednosti fizike i ciljeva postignuća. Ispitali smo i imaju li ciljevi postignuća posredničku ulogu u povezanostima subjektivne vrijednosti i zavisnosti samopoštovanja s komponentama uključenosti. U istraživanju je sudjelovalo 411 učenika opće gimnazije koji su ispunjavali Skalu uključenosti, Skalu subjektivne vrijednosti, Skalu zavisnosti samopoštovanja i Skalu ciljeva postignuća. Rezultati istraživanja pokazuju da specifično definirani konstrukti subjektivne vrijednosti i ciljeva postignuća bolje predviđaju specifično definirani konstrukt uključenosti nego zavisnost samopoštovanja, koja je bila definirana na općenitoj razini. Osim toga, rezultati medijacijskih analiza potvrđuju postavku hijerarhijskoga modela motivacije za postignućem o ulozi ciljeva postignuća koji posreduju između povezanosti uključenosti i subjektivne vrijednosti te zavisnosti samopoštovanja. Ključne riječi: uključenost, subjektivna vrijednost zadatka, ciljevi postignuća, zavisnost (kontingentnost) samopoštovanja Vanja Putarek, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 107 Rad je realiziran u okviru projekta "Uloga subjektivne vrijednosti matematike i prirodnih znanosti u učeničkom pristupu učenju", Sveučilište u Zagrebu, broj projekta 1-906-2466.
doi:10.5559/di.25.1.06 fatcat:2w3gtu3ogrcjrnrfdw76dfic34