Efficacy and tolerability of the dietary supplement Testostam in patients with erectile dysfunction

І. І. Горпинченко, А. М. Ситенко
2017 Health of Man  
Мета дослідження: оцінювання переносимості та впливу дієтичної добавки (ДД) Тестостам на показники еректиль ної функції за умови застосування протягом 30 днів по 2 капсули на день. Матеріали та методи. Проведено відкрите дослідження ефективності та переносимості ДД Тестостам (1 капсула 500 мг: 350 мг екстракту Tribulus terrestri та 150 мг екстрак ту Pausinystalia yohimbe), яку застосовували по 1 капсулі 2 рази на день протягом 30 днів. У дослідженні взяли участь 30 пацієнтів віком 53±5 року з
more » ... віком 53±5 року з помірною еректильною ди сфункцією (вихідний EF IIEF = 18,0±0,09 бала). Результати. Встановлено, що ДД Тестостам клінічно зна чущо і статистично достовірно збільшує середні сумарні значення доменів, що характеризують ерекцію (на 11 балів), статевий потяг (на 3 бали), оргазм (на 6 балів) і за доволеність статевим актом (на 5 балів). ДД Тестостам до бре переноситься: небажані реакції виникли у 5 (16,7%) пацієнтів, включаючи 2 випадки транзиторного підвищення артеріального тиску (менше 150/95 мм рт.ст.) і 3 випадки рідкого випорожнення. Усі зареєстровані побічні ефекти мали легкий ступінь тяжкості і не вимагали відміни ДД. Заключення. Дієтична добавка Тестостам може викорис товуватися в урологічній практиці для корекції сексуаль них розладів у чоловіків. Ключові слова: еректильна дисфункція, лікування, дієтична добавка, Тестостам, рослинні екстракти, йохімбе, якірці сланкі.
doi:10.30841/2307-5090.3(62).2017.117867 fatcat:fnd2yayr7vhxfmek6fp3a5mmwu