DOĞU KARADENİZ KIRSAL MİMARİSİNDE TAŞIYICI SİSTEM DETAYLARININ İRDELENMESİ

EMRE PINAR
2018 ASIA MINOR STUDIES  
ÖZ Doğu Karadeniz Bölgesi kuzeyinde Karadeniz, güneyinde kuzey Anadolu dağları ile çevrili Giresun ilinden başlayarak Sarp sınır kapısına kadar uzanan dar bir sahil şeridi, gür ormanlar, derin vadiler ve dik yamaçlara sahip neredeyse yılın tamamında yağış görülen bir bölgedir. Kendine özgü iklim ve coğrafi koşulları bulunan bu bölgedeki insanlar geçmişten günümüze kadar sorunlarına yenilikçi ve işlevsel çözümler aramış ve bu doğrultuda eşsiz çözümler ortaya çıkarmışlardır. Bu çözümlerden biri
more » ... çözümlerden biri de kırsal alanlarda bulunan geleneksel Doğu Karadeniz yapılarındaki mimari çözümlerdir. Bölgede bulunan malzemelerin basit fakat işlevsel biçimde bir araya getirilmesi ile ihtiyaca yönelik oluşturulan yapılar bölgenin iklim şartlarına, heyelan kaynaklı yeryüzü sarsıntılarına, zamana ve yanlış müdahalelere karşı koyarak bütünlüğünü koruyabilmesi dikkat çekici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu Karadeniz kırsal mimarisindeki geleneksel strüktürel yapının incelenmesini konu alan bu çalışmada Rize ili Pazar ilçesine bağlı Yücehisar (Eski adı ile Çarişka) köyünde bulunan yapı örnekleri ele alınmıştır. Bölgede yeni yapılaşmanın az olması geleneksel yapıların mevcut halleri ile mevsimlik olarak kullanılmaya devam edilmesi çalışma yapılan alanın önemini artırmaktadır. Seçilen yapı örneklerine sonradan müdahalenin çok az olması ve yapısal bütünlüklerinin bozulmamış olmasından ötürü araştırma kriterlerine uygun olarak görülmüş ve çalışma bu alanda gerçekleştirilmiştir.
doi:10.17067/asm.429534 fatcat:fvuhm52dtfe4zhf23fskkh2wra