Toplum ruh sağlığı merkezinden yararlanan hastaların yaşam kalitesi, tıbbi tedaviye uyumu, içgörü ve işlevsellikleri

Şengül Şahin, Gülçin Elboğa
2019 Cukurova Medical Journal  
doi:10.17826/cumj.461779 fatcat:x2gierrg3fd5jaxlaymqcuk6a4