Spectator – Hero – Tragedian. Aspects of Humanity in Ostap Ortwin's Concept of Tragic Theatre
Widz - bohater - tragik. Wymiary człowieczeństwa w koncepcji teatru tragicznego Ostapa Ortwina

Katarzyna Małgowska
2016 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio FF Philologia  
doi:10.17951/ff.2016.34.69 fatcat:cexq7byyrfbyhdhrqfilkpdulu