Correction to "Antikanser İlaç Olan Epirubicin'in DNA ile Etkileşiminin DNA Biyosensörleri ile Elektrokimyasal Tayini"

Adil ELİK
2019 Cumhuriyet Science Journal  
The original version of this article contained errors in Fig. 2 , 3, 8(b) and 9(b). The correct figure is below. Şekil 2. PGE yüzeyine immobilize edilen ct ds-DNA'ların (a)ct ds-DNA yokken (b)5(c)10 (d)15 (e)20 (f)25 (g)30 (h)35 (ı)40 dakika gibi farklı sürelerde etkileşim sonrasında DPV tekniği ile ölçülen guanin sinyallerini gösteren voltamogramlar (A) ve histogramlar (B)
doi:10.17776/csj.666371 fatcat:io5jf7z6args3djc44465xrib4