Mass Sports Events as the Form of Tourism Regions Promotion on the Example of Piasts' Race in Jakuszyce
Masowe imprezy sportowe jako forma promocji regionów turystycznych na przykładzie Biegu Piastów w Jakuszycach

Piotr Zawadzki
2016 Marketing i Zarządzanie  
doi:10.18276/miz.2016.45-24 fatcat:fk64xahoenei3ediazwfvby7ai