Active ingredients in paint strippers

Grzegorz Kurowski, Otmar Vogt, Jan Ogonowski
2017 Technical Transactions  
The papers presents the study on the application of acetals as active ingredients in paint strippers. The formulation was prepared and the ability to wrinkling of the shell was rated. The ability to wrinkling of the shell was rated by examining the force required to detachment the coating. Streszczenie W artykule przedstawiono badania dotyczące zastosowania acetali jako substancji aktywnych w preparatach do usuwania powłok lakierniczych. Sporządzono preparaty oraz oceniono ich zdolność do
more » ... h zdolność do odspajania powłoki. Zdolność do odspajania powłoki oceniano badając siłę potrzebną do oderwania powłoki. Słowa kluczowe: preparaty do usuwania powłok lakierniczych, substancje aktywne, acetale
doi:10.4467/2353737xct.17.003.6100 fatcat:2pnh4owjlbd4zeiksl5ml7vqya