The design of local ductility for reinforced concrete elements by Eurocode 8: Confinement effectiveness factor
Obezbeđenje lokalne duktilnosti armiranobetonskih elemenata prema Evrokodu 8 - koeficijent utezanja

Miloš Vulinović, Ivan Milićević, Ivan Ignjatović
2019 Građevinski Materijali i Konstrukcije  
UVOD Nivo seizmičkog opterećenja, pri elastičnom odgovoru konstrukcije, može biti izuzetno visok i zato ga je veoma teško konstrukcijski prihvatiti. Jedan od načina smanjenja intenziteta seizmičkog opterećenja jeste dopuštanje kontrolisanih neelastičnih deformacija (oštećenja) elemenata konstrukcije, uz zadržavanje integriteta cele konstrukcije, kao i njenih delova. Ovaj tradicionalni koncept prihvatanja seizmičkog opterećenja podrazumeva obezbeđivanje duktilnog ponašanja konstrukcijeglobalne
more » ... strukcijeglobalne duktilnosti, kako bi osnovni zahtev, koji podrazumeva da konstrukcija mora da izdrži pomeranja pri dejstvu zemljotresa, bio ispunjen. Za procenu nelinearnog ponašanja i kapaciteta pomeranja novih i postojećih konstrukcija usled dejstva zemljotresa, moguće je primeniti čitav niz metoda u okvirima linearne i nelinearne analize konstrukcija [1]. Nivo složenosti svake metode zavisi od nivoa aproksimacije uticaja ključnih faktora na ponašanje armiranobetonskih konstrukcija pri dejstvu zemljotresa, što se odnosi, pre svega, na modeliranje opterećenja od zemljotresa, interakcije konstrukcije i tla, nelinearnog ponašanja materijala i prigušenja. Međutim, imajući u vidu jednostavnost i robusnost koje podrazumeva, u praksi se najčešće koristi linearno-elastična analiza, prema kojoj se proračun konstrukcije vrši "prema silama" (forcebased seismic design).
doi:10.5937/grmk1903003v fatcat:cwuxcn267jbxnb4afat77yeqve