AЛИ-ПАША ЈАЊИНСКИ У СПИСИМА КАРЛА АУРЕЛИЈА ВИДМАНА (1794–1797)

Марија Коцић
2016 ИСТРАЖИВАЊА  
Рад истражује однос млетачких власти према Али-паши Јањинском последњих година постојања Млетачке републике. Карло Аурелио Видман, у служби генералног провидура мора, оставио је значајно сведочанство о Али-паши, у времену обележеном последњим напорима Сената да одржи постојећи систем власти и границу. Његова преписка пружа важан материјал за реконструкцији деловања Али-паше до тренутка када је за суседа добио Француску, која је успела да поремети целокупну констелацију односа на Леванту. Значај
more » ... на Леванту. Значај рада лежи у чињеници да је овај период живота Али-паше до данас слабо истражен, али и слабо заступљен у изворима.
doi:10.19090/i.2013.24.205-221 fatcat:mmmdukuu2bbsrlu76tfq5bhrbq