ΤΕΣΣΑ ΔΟΥΛΚΕΡΗ, 2004, Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ, ΑΘΗΝΑ, GUTENBERG

Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου
2016 Greek Review of Social Research  
Τέσσα Δουλκέρη, 2004, Η εικόνα του παιδιού στην ελληνική τηλεόραση και τον ελληνικό τύπο, Αθήνα, Gutenberg.
doi:10.12681/grsr.9527 fatcat:hqix3hcppzastggvrzmcnmvujq