Alternative rating system of scientific activity of ukrainian higher educational institutions: methodical bases and results

Olena Rayevnyeva, Svitlana Stepurina
2017 ScienceRise Pedagogical Education  
ПОБУДОВА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СИСТЕМИ РЕЙТИНГУВАННЯ НАУКОВОЇ АКТИВ-НОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА РЕ-ЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ © О. В. Раєвнєва, С. О. Степуріна Стаття присвячена розробці альтернативної системи рейтингування наукової активності вищих навчальних закладів (ВНЗ) України. Структура системи містить два рівні: рівень формування однорідних за ступенем наукової продуктивності кластерів ВНЗ та рівень визначення рейтингової позиції ВНЗ по кожному кластеру. Відмінністю
more » ... еру. Відмінністю запропонованої рейтингової системи є використання обґрунтованого переліку відносних показників в якості індикаторів рейтингового оцінювання, що дозволяє елімінувати ефект «масштабу виробництва» ВНЗ Ключові слова: ВНЗ, наукова активність, рейтинг, індикативний простір, інтегральний показник, кластерний аналіз
doi:10.15587/2519-4984.2017.109316 fatcat:3fm6z33i45apnmurqz7idnxcae