Stručni članak

Damir Herega
2014 unpublished
Različiti pristupi u sustavu potpore u visokom obrazovanju za gluhe i nagluhe studente SAŽETAK Gluhe i nagluhe osobe imaju različite potrebe u visokom obrazovanju. Gluhe osobe isključene su iz svih glasovno-govornih informacija i velik broj gluhih osoba ne može razviti razumljiv govor. One se služe znakovnim jezikom kao prvim jezikom. Nagluhe osobe imaju bolje razvijen govor i jezik te bolja školska predznanja, no i te osobe imaju teškoća s praćenjem nastave, "hvatanjem" brze komunikacije ili
more » ... komunikacije ili razumijevanjem govora u buci. Gluhi i nagluhi studenti urednih intelektualnih sposobnosti mogu usvojiti svaku nastavnu cjelinu, jednako kao i bilo koji student koji čuje. Nužno je prilagoditi poučavanje njihovim mogućnostima i potrebama te im olakšati razumijevanje gradiva. Rad će prikazati na koji način osobe oštećena sluha komuniciraju i usvajaju znanja te će biti demonstrirana minimalna potrebna podrška u visokom obrazovanju: korištenje tumača za znakovni jezik, FM uređaja te pomoć daktilografa koji pretvaraju izlaganje u tekst na ekranu. Ključne riječi: gluhi i nagluhi studenti, potpore u visokom obrazovanju Uvod Rad govori o raznolikosti između gluhih i nagluhih osoba. Raznolikostima pridonose razni čimbenici te su shodno tome i različite potrebe u individualnom pristupu svakom gluhom ili nagluhom studentu u visokom obrazovanju. Biti gluh znači biti većinom isključen iz svih glasovno-govornih informacija i velik broj gluhih osoba ne može razviti razumljiv govor. To ne znači da su te osobe manje vrijedne, manje sposobne ili manje pametne. Komunikacija znakovnim jezikom ravnopravna * Adresa za korespondenciju: Damir Herega, Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije,
fatcat:dq2pmykmyrgndd54nwievssshq