BİYOAKTİF MOLEKÜLLERİN DEĞERLİ BİR KAYNAĞI OLARAK ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN KULLANIMI

Sibel BÖLEK
2020 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Gıda endüstrisinde atık kullanımı, tüm dünyada en çok önem verilen konulardan biridir. Gıdaların atık maddelerinden daha ileri endüstriyel prosesler için faydalanılabilir. Zeytin çekirdekleri, zeytin endüstrisinde üretilen atıkların çoğunu oluşturmaktadır ve zeytin çekirdeklerinin tüketimi veya daha ileri kullanım için değerlendirilme olanakları üzerinde durulmamaktadır. Bu çalışmada, zeytin meyvelerinin atık ürünleri olan zeytin çekirdeklerinin kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu
more » ... ırılmıştır. Bu amaçla zeytin çekirdeği yoğurda farklı oranlarda katılarak yoğurdun protein, lif, kül ve yağ, toplam fenol ve antioksidan özlliklerindeki değişim incelenmiştir. Zeytin tozu çekirdeği yoğurtların lif ve toplam fenolik madde içeriklerinde istatistiksel olarak önemli bir artış sağlamıştır (p<0.05). Sonuçta, zeytin çekirdeklerinin gıda endüstrisi için çekici ve sağlıklı bir bileşen olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: atık yönetimi, zeytin çekirdeği, ham lif, yoghurt, antioksidanlar ABSTRACT Waste utilization in food industries is one of the most substantial issues all over the world. Waste materials of foods can be utilized for further industrial process. The stones of olives comprise the majority of the waste produced in the olive fruit industry and they are not evaluated for consumption or further use. In this study, the utilization possibilities of olive stones which are waste products of olive fruits were investigated. For this aim, the changes in protein, fiber, ash, fat, total phenolic and antioxidant properties of yogurt was investigated by adding olive seed to the yogurt in different proportions. Olive stone powder increased the fiber and total phenolic contents of yoghurt samples (p <0.05). Therefore, it was concluded that the stones of olives could be used as a healthy ingredient for food industry.
doi:10.17780/ksujes.749091 fatcat:kk7fqs2zv5aq5hup5dv4ogwx34