Türk Televizyon Dizilerinin Yumuşak Güç Aracı Olarak Değerlendirilmesi

Nehir Ağırseven, Armağan Örki
2017 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Different societies were ruled under the Ottoman Empire equally, which created an interaction between individuals having different identities and opportunity for living together. The peaceful appeal of the Republic of Turkey in regional and international areas has gained a new meaning with the "soft power" term. Definition of power and competition among the states has been reinterpreted due to the effect of the Cold War at the end of the 20 th century. Thanks to the soft power term, the idea of
more » ... r term, the idea of making the desired practice or policies attractive has been preferred so that the importance of forcing practices has decreased. Turkish TV series have become popular in the Middle East, Central Asia, Balkans and South America during the 2000s and have been discussed within different disciplines. On the other hand, the issue that whether these productions are instruments of soft power or not has been examined. In this study, different examples and claims are taken into consideration and evaluated. * Öz Farklı toplumların Osmanlı egemenliği altında eşit şekilde yönetilmesi farklı kimliklere sahip bireyler arasında bir etkileşim yaratmış ve birlikte yaşayabilme olanağını doğurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bölgesel ve uluslararası alandaki barışçıl söylemi, "yumuşak güç" kavramıyla yeni bir anlam kazanmıştır. Devletler arasındaki rekabet ve gücün tanımı 20. yüzyılın sonunda, Soğuk Savaş'ın da etkisiyle yeniden yorumlanmıştır. Yumuşak güç kavramı sayesinde, istenen uygulama veya politikanın cazip şekilde gösterilmesi fikri tercih edilir olmuş ve böylelikle zorlama olarak yorumlanabilecek uygulamaların önemi azalmıştır. Türk yapımı televizyon dizileri 2000'li yıllarda Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Güney Amerika'da popüler olmuş ve farklı disiplinler çerçevesinde ele alınmıştır. Diğer yandan bu yapımların Türkiye için bir yumuşak güç aracı olup olmadığı da incelenmeye değer görülmüştür. Çalışmada, farklı örnekler ve iddialar dikkate alınarak bunun değerlendirmesi yapılmıştır.
doi:10.26466/opus.353287 fatcat:joflpper7nbntfvw74art6tlbm