Report from the First Transdisciplinary Scientific Conference "Education of children with the experience of oncological disease and their families in the healing process"
Sprawozdanie z I Transdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Edukacja dziecka z doświadczeniem choroby nowotworowej i jego rodziny w procesie zdrowienia

Hanna Stępniewska-Gębik, Sławomir Trusz
2017 Psychoonkologia  
doi:10.5114/pson.2017.77552 fatcat:2eijpu6gz5gv3pfgem5bauarrq