Læraren veit best!

Lars Nyre
2012 Uniped  
Eg presenterer eit manifest for den myndige laeraren. Må let er å bruka regelverket i kvalitetsreforma og kvalitetsrammeverket til å styrka laerarens rolle, ikkje svekka den ytterlegare. Eg ser dette i forhold Kunnskapsdepartementets nye krav om laeringsutbyteformuleringar. Den så kalla prosessorienterte pedagogikken har etter mitt syn gjeve studenten for stor definisjonsmakt i undervisningssamanhengar. Dialogisk kommunikasjon vert verdsett høgare enn formidling. Over tid har
more » ... ns rolle blitt defensiv. Det gjeld å beskytta seg mot dei administrative krava og studentane sine evige behov, og laeraren få r slik sett ei strukturelt svekka sjølvtillit. Det må finnast ein betre balanse mellom studentanes og naeringslivets krav om effektiv utdanning og laerarens akademiske ekspertise og sjølvtillit. Dette manifestet foreslå r ein ny balanse.
doi:10.3402/uniped.v35i3.19898 fatcat:d5hhkry2fzeobi4e5wfbft4h7a