Heurystyka zakotwiczenia z wykorzystaniem bodźców fizycznych – czy cięższe jest warte więcej?

Paweł Tomczak, Karolina Dulemba
2016 Psychologia Ekonomiczna  
W obszarze badań nad zniekształceniami w bezpośrednich sądach porównawczych stosunkowo mało uwagi poświęcono efektowi wielkości zbioru. Pokazuje on, że im więcej jest elementów składających się na standard porównania, tym zniekształcenie porównawcze jest większe. W badaniu przeprowadzonym za pomocą procedury komputerowej, sprawdzano czy zakres tego efektu, może być zmieniony przy użyciu bodźców o niskim zróżnicowaniu(bodźce homogeniczne) w zakresie wyglądu i atrakcyjności. Uczestnicy badania (N
more » ... zestnicy badania (N = 298; studenci) porównywali obrazki przedstawiające ładne motyle, przy użyciu matrycy 5 × 5 elementów. W każdej z prób jeden z elementów był losowo wyznaczany, jako obiekt oceniany, który był porównywany do losowo wybranego standardu porównania o wielkości dwa, cztery, osiem, 16 i 24 elementów. Wyniki pokazują, że efekt wielkości zbioru, przy użyciu bodźców homogenicznych znacząco się redukuje, a najbardziej prawdopodobną strategią dokonywania porównań jest "wybierz najlepszy". Słowa kluczowe: Sądy porównawcze bezpośrednie, efekt zawyżania/zaniżania, efekt wielkości grupy, bodźce homogeniczne Studia Psychologiczne. t. 52 (2014), z. 1, s. 63-75 PL ISSN 0081-685X
doi:10.15678/pjoep.2016.09.04 fatcat:hi3zco42nne2vgimaw2oqmwn3a