De Brugse schilder Pieter vander Boeierie 1548-1550

A. Schouteet
1992 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
A . S C H O U T E E T °P ie te r v a n d e r B o e ie r ie w e rd o p 14 m e i 1548 a ls m e e s te r -sc h ild e r in
doi:10.21825/hvgg.v129i3-4.4570 fatcat:5smzsbvhdjhtbmmdfcai2y6q7u