İşitme Engelli Çocukların Konuşma Edinimi Eğitiminde Dinleme Becerilerinin Önemi

M. Cem GİRGİN
2006 Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi  
Özet Konuşma kabaca, konuşma organlarının düzenli devinimleri sonucu üretilen, anlamlı organize ses dizgeleri olarak tanımlanabilir. Dinleme ise çevreden duyulan sesleri tanıma ve özellikle konuşma seslerinin anlamlandırılmasıdır. Konuşma, insana özgü iletişim biçimleri içinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bunun yanı sıra dinleme bebeklerin anadillerini ve onun konuşma boyutunun ediniminde önemli rol oynamaktadır. Bebekler doğdukları andan itibaren çevrelerindeki sesleri algılamaya ve
more » ... konuşma seslerini ayırt edebilmeye programlanmışlardır. Ancak karmaşık konuşma seslerini ve dilin kurallarını sorunsuz edinebilmeleri için dinleme becerilerinin de etkin bir biçimde gelişmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisi, işitme kalıntısının doğru kullanımı ve doğru eğitim yaşantıları sağlanması sonucu, işitme engelli çocukların da işiten çocuklara benzer bir biçimde anadillerini edinmelerine yardımcı olan işitme araçları geliştirmiştir. Ancak dil edinimini ve bilgi dağarcıklarını geliştirebilmek için, işiten çocuklarda bile önem taşıyan dinleme ve konuşma etkinlikleri, işitme engelli çocuklar için ise hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada dinleme becerilerinin konuşma ve dil edinimine olan önemli katkıları, bilgi edinmedeki önemi üzerinde durularak dinleme ve konuşma becerilerinin özellikle işitme engelli çocuklara kazandırılmasını kolaylaştıracak etkinlikler tartışılacaktır. Anahtar Sözcük: işitme engelliler eğitimi, konuşmanın edinimi, dinleme Abstract Speech can be simply defined as the meaningful organization of sound sequences produced as the result of synchronized movements of speech organs. Listening can be defined as the recognition of sound heard around us and especially making sense of speech sounds.
doi:10.1501/ozlegt_0000000096 fatcat:tj5aopoblncnxl2qjbbecojkqa