INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY OF THE MULTINATIONAL CORPORATIONS IN EUROPE

T. Musiiets, O. Lavrinenko
2019 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
Статтю присвячено дослідженню діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Європи, зокрема ЄС та сучасним особливостям розподілу впливу між багатонаціональними корпораціями, материнська компанії котрих знаходиться в Європі і між багатонаціональними корпораціями, материнська компанії котрих знаходиться поза її межами. У статті визначено ключові сектори економіки, де зосереджені європейські корпорації. Також досліджується діяльність європейських корпорацій за межами країни базування
more » ... о офісу. Проводиться аналіз впливу структурних підрозділів багатонаціональних корпорацій, материнська компанія яких знаходиться за межами Європи, на розвиток національних економік європейських країн. Наголошується необхідність подальших розробок у формуванні оптимального впливу іноземних багатонаціональних корпорацій на національні економіки європейських країн і максималізація діяльності структурних підрозділів європейських корпорацій як в Європі, так і за її межами. Порівнюючи рейтинги титулованих західних видань необхідно виділити кілька загальних тенденцій. По-перше, хоча частка європейських багатонаціональних корпорацій у світовому рейтингу поступово зменшується, але вплив на економіки та масштаби діяльності в інших розвинених країн світу є беззаперечно стабільними. По-друге, необхідно відмітити збільшення частки багатонаціональних корпорацій Китаю в загальному глобальному рейтингу. По-третє, враховуючи наслідки світової фінансової кризи та втрати, що понесли іноземні інвестори за цей період, загально світовою тенденцією міжнародного інвестування є обережність та стриманість. Тому на сьогодні існує тенденція до збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій. Разом з тим, географічне та секторальне спрямування прибутків багатонаціональних корпорацій також відображає ефективне співвідношення прибутку та ризику на світовому рівні. По-четверте, як показує аналіз міжнародної інвестиційної діяльності найбільших багатонаціональних корпорацій світу, основною глобальною тенденцією залишається збільшення основних економічних показників, а саме: ринкова капіталізація, річний оборот, вартість активів, кількість зарубіжних філій, кількість працівників. This paper presents research on inward and outward activities of multinational enterprises in European countries, especially in EU countries, and describes up-to-date particularities concerning power and influence distribution between multinationals which have different locations of parent
doi:10.32702/2306-6814.2019.7.37 fatcat:23niw5x4abdd7ajszgnzrirhja