Ispitivanje GPS RTK prijemnika Geotronics Geotracer 2200 UDK 528

N Tuno, Dž Omićević, D Kogoj
unpublished
SAŽETAK U ovom radu izvršen je prikaz značaja periodičnog ispitivanja i kalibriranja geodetskih mjernih instrumenata standardnim postupcima u cilju postizanja željenih rezultata. Poseban akcenat je stavljen na standarne postupke ispitivanja i kalibriranja kompleksnih geodetskih instrumenata za GNSS mjerenja, koja se u geodetskoj praksi masovno primjenjuju već nekih 20-tak godina. U radu je izvršen prikaz standardnog ISO postupka ispitivanja RTK instrumenta kao i metoda ispitivanja tačnosti
more » ... vanja tačnosti prijemnika u testnoj geodetskoj mreži. ABSTRACT This paper presents an overview of the importance of periodic testing and calibration of geodetic measuring instruments by standard procedures in order to achieve the desired results. Special attention is placed on the standard procedures of testing and calibration of complex geodetic instruments for the GNSS measurements, which are in geodetic mass practice for some 20 years. Standard ISO test procedure for RTK instruments was presented in the paper, as well as method for testing the accuracy of receiver using the geodetic test network. 1. UVOD Cilj ispitivanja i kalibracije geodetskih instrumenata je utvrđivanje da li je stvarna mjerna nesigurnost instrumenta u okviru one koju navodi njegov proizvođač i/ili odgovarajući standard te eliminacija sistematskih uticaja i povećanje tačnosti mjerenih vrijednosti, primjenom odgovarajućih korekcija. Postupcima ispitivanja i kalibracije se ne mogu redukovati efekti slučajnih uticaja i ti postupci ne moraju uvijek uključivati mehanička ili elektronska korigovanja instrumenata. Sve kategorije geodetskih instrumenata i prateće opreme bi trebalo periodično ispitivati i kalibrirati, prema standardizovanim metodama i tehnikama. Neki od ovih testova mogu biti izvršeni u terenskim uslovima, koristeći jednostavne ili sofisticirane metode, dok druge tehnike zahtijevaju laboratorijske uslove (Savvaidis at al., 2004). Treba primijetiti, da su u današnje vrijeme tradicionalne metode ispitivanja i kalibracije geodetskih instrumenata djelomično ili u potpunosti zastarjele. Geodezija je ostvarila znatan tehnološki napredak u smislu razvoja metoda i opreme. Rezultat toga su novi, izuzetno kompleksni instrumenti koji se sastoje od niza podsistema. Ovakvi instrumenti se moraju tretirati i kalibrirati kao cjelina, što nameće potrebu za potpuno novim metodama kalibracije (Savvadis at al., 2004).
fatcat:jlt5g4ajt5g5ndjljvnxshmeti