Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS

Stefan Jackowski, Tadeusz Krauze
2016 Nauka i Szkolnictwo Wyższe  
W artykule przedstawiono porównanie systemów punktów zaliczeniowych oraz związanych z nimi pojęć i mechanizmów stosowanych w uczelniach Stanów Zjednoczonych z Europejskim Systemem Przenoszenia Zaliczeń (ECTS), będącym częścią programu SOCRATES/ERASMUS. Omówiono takie pojęcia, jak: godziny i punkty zaliczeniowe, programy dyplomowe, kierunek główny oraz wymagania wykształcenia ogólnego. Zostały one zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z materiałów informacyjnych kilku amerykańskich
more » ... ańskich uniwersytetów. Przedstawiono interpretację porównawczą podobnych pojęć, występujących w programie ECTS. Uzasadniono tezę, że system punktów zaliczeniowych stosowany w Stanach Zjednoczonych, a będący pierwowzorem ECTS, jest bardziej elastyczny i lepiej się nadaje do tworzenia indywidualnych programów studiów.
doaj:9844c2ee34ef4b578817345162eeff30 fatcat:nsiimhfv6bfcxhxo4iuz7thv4a