Kształcenie w obszarze rachunkowości zarządczej/controllingu na studiach I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Polsce

Ewelina Zarzycka
2014 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości  
Wstęp Zmiany, jakie zachodzą w globalnej gospodarce, wywierają silny wpływ na formy organizacyjne przedsiębiorstw i sposoby zarządzania nimi. Procesy globalizacyjne oraz dynamiczny rozwój nowych technologii przyczyniają się bowiem do powstawania nowych modeli zarządzania biznesem. Zmiany te powodują, że menedżerowie zarządzający nowoczesnymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w tak specyficznym otoczeniu gospodarczym potrzebują szybkiego dostępu do informacji w celu podejmowania decyzji.
more » ... to, że zadania i wymagania stawiane rachunkowości zarządczej, której celem jest dostarczenie niezbędnych informacji, również ulegają zmianom. Aktualnie w korporacjach transnarodowych i ich oddziałach specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej/controllingu zajmują się w dużo mniejszym stopniu przygotowywaniem wystandaryzowanych raportów, a znacznie więcej czasu spędzają na analizowaniu i interpretowaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Co więcej, kontrolerzy finansowi coraz częściej uczestniczą w procesie zarządzania organizacjami, doradzając menedżerom i wspierając ich procesy decyzyjne (Tatikonda, 2004) . Przełom XX i XXI wieku to okres, w którym powstają nowe narzędzia i techniki rachunkowości zarządczej mające wspierać zarządzanie nowoczesnymi organizacjami. W związku z tym powstaje pytanie, czy zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu biznesowym organizacji oraz w samej dziedzinie rachunkowości zarządczej, przekładają się na proces kształcenia specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej/kontrolerów finansowych. Pytanie to jest szczególnie ważne dla rozwoju kwalifikacji zawodowych specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej/controllingu w Polsce, która nie ma długiej tradycji kształcenia w tym obszarze. Liczba ofert pracy w działach controllingu/rachunkowości zarządczej w Polsce utrzymuje się na stabilnym, niezmienionym poziomie od kilku lat. Praktycznie w każdej firmie średniej bądź dużej wielkości, bez
doi:10.5604/16414381.1133401 fatcat:j5bgoeywbvaifnzp7wodapd6ia