The relationship between assessments of hospital services and the quality of hospital Internet presence
Analiza związku pomiędzy oceną działalności placówek szpitalnych i jakością ich obecności w przestrzeni internetowej

Marcin Grysztar, Aleksandra Pieczarka, Diana Wirchomska, Mariusz Duplaga
2018 Nursing and Public Health  
Background. Healthcare providers are not allowed to conduct classical marketing activities. One of the acceptable forms of presentation of their services is maintaining their own website. Objectives. The main aim of the study was to analyze the relationship between assessment results of the services provided by multispecialty hospitals and the quality of their websites. Material and methods. The analysis covered 20 websites of hospitals ranked as the top 10 and the last 10 in the "Golden
more » ... " of the "Safe Hospital 2016" ranking released by the Center for Monitoring Quality Polish National Center for Quality Assessment in Healthcare (rNCQA). The quality of hospital websites was assessed in 4 domains including access, creation and transfer of knowledge, and the scope of information provided. Results. The mean scores for the quality of websites for the top 10 hospitals in the rNCQA was 29.67 ±4.01; the mean score for the last 10 was 41.40 ±5.4 (p = 0.31). There was a significant difference between the 2 groups of hospitals in the score related to creation of knowledge (1.67 ±2.36 vs 3.7 ±1.89; p = 0.047) and to the scope of information provided (19.4 ±1.35 vs 18.2 ±1. 14; p = 0.026). The total score for website quality and the score for the scope of information provided were correlated with the results of the assessment of "management" in the rNCQA (Spearman's rho coefficient 0.46 and 0.56, respectively; p for both <0.05). Interestingly, the results of the assessment of "management" in the rNCQA were negatively correlated with the domain of creation of information on the websites of the hospitals (Spearman's rho = -0.54). Booking online was the most common type of e-health service provided by the hospitals through their websites (70% among the lowest 10 hospitals and 100% of the top 10 hospitals). Conclusions. The quality of the websites maintained by multispecialty hospitals is not related to the quality of services offered. E-health services other than online booking are rarely provided by Polish hospitals. The relationship between assessments of hospital services and the quality of hospital Internet presence. Wprowadzenie. Placówki ochrony zdrowia nie mogą prowadzić działalności marketingowej i reklamy, typowej dla firm i instytucji komercyjnych. Jedną z dopuszczalnych form prezentacji swojej działalności jest utrzymywanie strony internetowej. Cel pracy. Celem badania była analiza zależności pomiędzy oceną działalności szpitali wielospecjalistycznych i jakością ich stron internetowych. Materiał i metody. Badaniem objęto strony WWW placówek, które zajęły pierwsze i ostatnie 10 miejsc w rankingu Centrum Monitorowania Jakości (rCMJ) "Bezpieczny Szpital 2016". Jakość stron WWW oceniano w 4 domenach: udostępniania, tworzenia, transferu i zakresu informacji. Wyniki. Średni wskaźnik oceny stron internetowych pierwszych 10 szpitali w rCMJ wynosił 29,67 ±4,01, a 10 ostatnich 41,40 ±5,4 (p = 0,31). Potwierdzono znaczące różnice pomiędzy stronami WWW obydwu grup w zakresie tworzenia informacji (1,67 ±2,36 vs 3,7 ±1,89; p = 0,047) i zakresu informacji (19,4 ±1,35 vs 18,2 ±1,14; p = 0,026). Pomiędzy oceną domeny zakresu informacji i całkowitym wynikiem oraz oceną zarządzania wg rCMJ istniała znacząca statystycznie korelacja (współczynnik rho Spearmana; odpowiednio 0,46 i 0,56). Pomiędzy oceną zarządzania a domeną tworzenia informacji stwierdzono istotną ujemną korelacją (rho Spearmana = -0,54). Spośród usług e-zdrowia szpitale najczęściej udostępniały rejestrację online (odpowiednio 70% i 100%). Wnioski. Jakość stron internetowych szpitali nie odzwierciedla jakości oferowanych usług. Dostępność usług e-zdrowotnych (poza e-rejestracją) w szpitalach jest ograniczona. Słowa kluczowe: jakość usług zdrowotnych, e-zdrowie, strona internetowa, szpital, jakość
doi:10.17219/pzp/90355 fatcat:pk722au4rbhdffpwqmac5yu4nm