O tym jak żyć, gdy żyć nie warto, czyli W poszukiwaniu mądrości życia A. Schopenhauera – recenzja II tomu Parerga i Paralipomena

Izabela Szyroka, Instytut Filozofii UJ
2013
Recenzja książki: Artur Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena. Drobne pisma filozoficzne, t. II, tłum. Jan Garewicz, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2004.
doi:10.13153/diam.1.2004.22 fatcat:3pv3q65uw5dq5bgnunvnxktywm