$\boldsymbol{K}$-frames and $\boldsymbol{K}$-Riesz bases incomplex Hilbert spaces

Zhu Yucan, Shu Zhibiao, Xiao Xiangchun
2018 Scientia Sinica Mathematica  
doi:10.1360/scm-2017-0594 fatcat:iq3ffjbeazaczhiwmn3dvmfu34