Rapid Tooling – techniques of rapid production tools and prototype series
Rapid Tooling – technologie szybkiego wytwarzania narzędzi i serii prototypowych

Paweł Roczniak, Damian Opozda, Konrad Kordas, Tomasz Boratyński
2016 Mechanik  
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki prac badawczych dotyczących technologii Rapid Tooling (RT). Konwencjonalne technologie wytwarzania, stanowiące bezpośrednią konkurencję dla RT, poprzez niezliczone aplikacje i ciągły rozwój znacząco poprawiły swoje najważniejsze parametry technologiczne. Niemniej jednak aplikacyjność technologii RT jest silnie zaznaczona w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Szczególnie w takich dziedzinach, jak medycyna, przemysł lotniczy i kosmiczny, a także w
more » ... e realizacji prac badawczo--rozwojowych. Aby zapewnić konkurencyjność technologii RT, istotne są ciągły rozwój, eliminowanie ograniczeń i poszukiwanie nowych aplikacji przemysłowych. Najbardziej wymagające rozwoju kierunki to: poprawa jakości powierzchni, poprawa dokładności wymiarowo-kształtowej wyrobów, a także zwiększenie trwałości wytworzonych narzędzi RT.
doi:10.17814/mechanik.2016.12.542 fatcat:mpibmffsmzdejinj65asilgnye