Design of miniature object thrown off precision destruction
Projekt wstępny zrzucanego miniaturowego obiektu precyzyjnego rażenia

Paweł Dobrzyński, Bogdan Machowski, Janusz Rosiak, Adrian Szklarski
2016 Mechanik  
Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie projektu wstępnego konstrukcji bomby precyzyjnego rażenia przeznaczonej do niszczenia celów opancerzonych oraz infrastruktury militarnej. Opracowano model konstrukcyjny, matematyczny i symulacyjny bomby na różnych prędkościach i wysokościach zrzutu. SŁOWA KLUCZOWE: bomba, konstrukcja, aerodynamika The theme of this article is to present the preliminary design precision guided bombs designed to destroy armored targets and military infrastructure .
more » ... ry infrastructure . A model of engineering , mathematical and simulation bombs at various speeds and altitudes dump.
doi:10.17814/mechanik.2016.7.121 fatcat:myfkoapc35cfffic7ivx6o5upe