Аналіз чинників, що впливають на виконання завдань Військово-Морськими Силами під час захисту економічної діяльності держави на морі в умовах гібридних дій противника

С. Яким'як, Є. Вдовицький
2021 Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського  
В результаті захоплення Криму Російська Федерація встановила та здійснює контроль над значною частиною територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, об'єктів виробничої діяльності на морі, морської інфраструктури та інших складових морського потенціалу України. При цьому, вона не лише веде незаконну економічну діяльність в неконтрольованих Україною водах, а й здійснює гібридні дії щодо перешкоджання провадженню Україною морегосподарської діяльності. Це обумовлює
more » ... ть залучення до її захисту сил (військ) Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі – ВМС). Питання щодо ведення гібридних дій Російською Федерацією в морі, їх вплив на ведення економічної діяльності Україною, застосування ВМС для виконання завдань щодо протидії противнику досить добре висвітлені у наукових дослідженнях останніх років. Проте аналіз впливу чинників на ефективність застосування сил (військ) під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі в умовах гібридних дій противника комплексно не проводився та не був предметом окремого дослідження. У статті визначено зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на застосування ВМС під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі та проведено аналіз характеру їх впливу на ефективність застосування сил (військ). Виявлено низку обмежень, що обумовлені зазначеними чинниками, на просторові та часові показники виконання силами (військами) ВМС завдань, а також способи їх виконання. Встановлено, що в теперішній час чіткий перелік завдань щодо захисту економічної діяльності держави на морі та способи їх виконання в чинних керівних документах з питань застосування ВМС не визначені, через що їх виконання здійснюється несистемно та епізодично. Вказано на необхідність обґрунтування переліку завдань та доцільних способів їх виконання силами (військами) ВМС для ефективного захисту економічної діяльності України на морі.
doi:10.33099/2304-2745/2021-1-71/75-81 fatcat:lvpgehrxvfavvmwszy3ype5ub4