Air Pollution With Anaesthetic Gase Leakage and Risk Factors

Nurten Ünal, Süreyya Gültekin, Bülent Baltacı
1992 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital  
There is controversy on the toxic level of anesthetic gases in the room aix. here:lior,e, scavenging system for anesthetic gases should be estabHshed in busy ope:rating roon1s. The level of waste anesthetic gases should be monitoted and relieved if !:here is leakage. The changing of technique of anesthesia, diet for liver and optimal resting may enhance the health conditkın of medical personnel in romns.ln order to salvage of ozon layer, halogenated agents and nitrousprotoxide shmıJd be
more » ... ed, Low flow and do~ sed system and techniques other than general anesthesia spinal, regional..o) should be prefered in suitable cases. (Anestezik gaz atıklannın hangi konsantrasyonlarda toksik olduğu konusunda görü~ birliği olmadığından günlük ameliyat sayısı fazla olan ameliyathaıtelerde anestezi gaz atıkları ölçülmektedir. Ölçümler yüksek bulunduğunda personel uyanlmalı, anestezik gaz kaçakları önlenmeli, anestezi tekniği deği~tiriimelidiL Karaciğeri koruyucu diyet verilmeli ve yeterli dinlenme sağlanmalıdır. Ozon tabakasına zarar vermemek için halojenli anestezikler ve azotprotoksit kullamını kısıUanmalıdır. Anestezi tekniğinde dü~ük akım ve kapalı sistem yanında genel anestezi dı~ındaki tekniklerin (spinat regionaL) tercih edilmesi gerekmektedir.
doi:10.5222/terh.1992.13472 fatcat:jlsl3njwgjbfzot4zroqrhq5lu