ASPERGER BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGENDE BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ

Klinik Başvuru, Murat Coşkun, Mücahit Öztürk
unpublished
On üç yaşındaki erkek hasta A., annesi eşliğin-de mutsuzluk, üzüntü, ilgi ve istek kaybı, içe kapanma, agresif davranışlar ve intihar girişimi nedeniyle kliniğe başvurdu. Psikiyatrik mua-yenesinde belirgin bir depresif duygudurum, üzgün ve kaygılı bir duygulanım saptandı. Göz ÖZET Asperger bozukluğu (AB) yaygın gelişimsel bozukluk alt tiplerinden birisidir. Sosyal ilişki ve etkileşimde-ki yaşam boyu bozulmanın yanı sıra AB olan bireylerde sıklıkla diğer bir takım psikiyatrik bozuklar da
more » ... lmektedir. Komorbid psikiyatrik bozuklukların varlığı hem klinik tabloyu ve psikososyal işlevsel-liği kötüleştirmesi açısından hem de tanı ve tedavide ortaya çıkan güçlük/karmaşa açısından oldukça önemlidir. AB olan ergenlerde bipolar bozukluk komorbiditesi hakkında sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu yazıda AB olan ve bipolar bozukluk gelişen bir ergen hastanın klinik özellikleri ve tanısal güçlüklerin tartışılması planlanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Asperger bozukluğu, komorbidite, bipolar bozukluk SUMMARY: COMORBIDITY OF BIPOLAR DISORDER IN AN ADOLESCENT WITH ASPERGER DISORDER Asperger disorder (AD) is a subtype of pervasive developmental disorders. In addition to lifelong difficulties in social relationships and interactions, individuals with AD may frequently suffer from other psychiatric disorders. Presence of comorbid psychiatric disorders is particularly important since it aggravates the clinical picture and psychosocial functioning while complicating diagnostic and treatment procedures. There are a limited number of studies on bipolar disorder comorbidty in adolescents with AD. In this article, clinical features and diagnostic challenges of an adolescent patient diagnosed with AD who had developed bipolar disorder were planned to be discussed.
fatcat:uaocq3p2ojcutpnpq5ofyrlg54