Batman Üniversitesi Batman University

Yaşam Bilimleri, Uluçam Abdüsselam, Armağanı, Paralel Aktif, Güç Filtresi, Denetimi İçin, Adaline Ysa, Tabanlı Farklı, Referans Çıkartım, Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Baran Hekimoğlu, Batman Üniversitesi (+4 others)
2016 Journal of Life Sciences   unpublished
ÖZET Bu makalede 3-fazlı bir paralel aktif güç filtresinin (PAGF), Adaline yapay sinir ağlarına (YSA) dayalı üç farklı referans akım çıkartım yöntemiyle denetiminin karşılaştırılması sunulmaktadır. PAGF'nin amacı harmonikleri gidermek ve reaktif güç kompanzasyonu yapmaktır. PAGF, şebekeye doğrusal olmayan yük ile paralel bağlanan, bir akım kaynağı gibi davranmaktadır ve gerekli kompanzasyon akımlarının üretilmesi için denetlenmektedir. Denetim için kullanılan referans akım çıkartım yöntemleri
more » ... kartım yöntemleri sırasıyla 3-fazlı akım yöntemi, anlık güç yöntemi ve 2-fazlı (DQ) akım yöntemidir. Bu yöntemlerin tümünde Adaline YSA, uyarlamalı bir gürültü giderici gibi çalışarak PAGF'nin şebekeye enjekte edeceği akımın referans değerini, yük akımından elde etmek için kullanılmaktadır. Tüm referans akım çıkartım yöntemleriyle denetlenen 3-fazlı PAGF'nin farklı çalışma koşulları altında benzetim sonuçları verilerek çalışma performanslarının karşılaştırılması sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Paralel aktif güç filtresi, yapay sinir ağları, Adaline, referans akım çıkartımı, uyarlamalı gürültü giderici, harmonik ve reaktif güç kompanzasyonu. ABSTRACT This paper presents the comparison of three different reference current extraction methods based on Adaline neural networks for controlling three-phase shunt active power filters. The objective of the active power filter is to eliminate harmonics and reactive power. The filter acts as a current source, which is connected in parallel with a nonlinear load and controlled to generate the required compensation currents. The reference current extraction methods to be used for the control of the active power filter are 3-phase currents method, instantaneous power method and two-phase (DQ) currents method, respectively. In all of these methods, Adaline neural networks functioning as an adaptive noise canceller to extract the reference current from the load current, which will be injected to the mains by shunt active power filter. Under different operation conditions the simulation results of three-phase shunt active power filter that is controlled by all of the three methods proposed in this paper are presented and their operation performances are compared.
fatcat:jnhe7ovwwnejrga2cd4glskitm