Updates on extracorporeal life support in the world and challenges in Turkey

Sertac Haydin, Akif Undar
2013 Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology  
ÖZET Ekstrakorporal yaşam desteği (ECLS) medikal tedaviye yanıt vermeyen, yaşamsal fonksiyonların zayıfladığı durumda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır belli endikasyonlar için kullanılmaktadır. Ülkemizde ise çok yakın bir zamanda, bazı merkezlerde tarif edildiği şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu kullanımın büyük çoğunluğu postkardiyotomi uygulamalarıdır. Oysa ki bu tedavi şeklinin ortaya çıkış sebebi de dahil olmak üzere dünyadaki uygulama
more » ... rı daha geniştir. Gelişen teknoloji ile sistemin hemen tüm ekipmanları değişime uğramaktadır. Bu makaleyi yazmamızdaki amaç, bu ileri tedavi yöntemine dikkat çekmek, ekipmanları tanıtmak, organizasyon ve sistem yönetimi hakkında bilgiler vererek bu tedavinin ülkemize doğru ve etkin şekilde girmesi için önerilerde bulunmaktır. (Anadolu Kardiyol Derg 2013; 13: 580-8) Anahtar kelimeler: Ekstrakorporeal yaşam desteği, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, ekstrakorporeal yaşam desteği organizasyonu, perfüzyon, çocuk kalp cerrahisi, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu kanülleri ABSTRACT Extracorporeal life support (ECLS) is instituted for the management of life threatening pulmonary or cardiac failure (or both), when no other form of treatment has been or is likely to be successful. It has being used in developed countries for many years. ECLS has come into practice for a while in Turkey, in order to ECLS recommendations. However, most of them are postcardiotomy cases. However, this therapeutic option has more indications including its reason that brought it into practice. All equipment of the system has being changed with the developing technology. The aim of this paper is to point out this modality, to introduce equipment, and to give information about organization and management to bring this therapeutic option in Turkey in order. (Anadolu Kardiyol Derg 2013; 13: 580-8)
doi:10.5152/akd.2013.182 pmid:23886902 fatcat:7hpuqtnx7nbp7ckeknj7zze75q